Třídím, třídíš, třídíme

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 přijeli po několika letech na naši školu opět instruktoři společnosti EKO-KOM s jejich enviromentálně zaměřeným vzdělávacím programem Tonda Obal na cestách. Žáci si osvěžili svoje znalosti z oblasti třídění odpadů a rozšířili své povědomí o možnostech jejich dalšího zpracování, ekologických i ekonomických výhodách recyklace a prospěšnosti využití spaloven odpadu namísto skládek. Nejlepší odpad je však žádný odpad. Naším cílem by tedy mělo být jeho vytváření minimalizovat.

I na naší škole se snažíme děti ke třídění odpadů a ekologickému smýšlení vůbec vést. Právě tento týden probíhá tradiční sběr starého papíru. Tak pokud máte možnost, určitě se se svým příspěvkem zastavte. Děkujeme.

Čtěte dále...