ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Spolupráce s Vysokou školou báňskou

V roce 2018 jsme poprvé s žáky 9. tříd navštívili Geologický pavilon VŠB v Ostravě, abychom si prohlédli jejich nádhernou a rozsáhlou sbírku nerostů, hornin a zkamenělin. Pracovnice pavilonu se našim žákům věnovaly 4 hodiny. Vysvětlily nám, jaké obory se na VŠB studují, jaké uplatnění mají jejich studenti v různých oborech zaměřených na zpracování nerostů a hornin, na ekonomiku, na turismus. Ve sbírkách nás seznámily s využitím asi 20 známých nerostů v praxi a samozřejmě přidaly spoustu zajímavostí. Žáci si mohli prohlédnout některé pomůcky, které škola používá pro výuku svých studentů a pomocí zajímavých pracovních listů si mezi vzorky nerostů ověřit, co si zapamatovali z výkladu.  Na jaře 2022 se s letošními deváťáky do geologického pavilonu VŠB chystáme opět.

To ale není vše, VŠB může nabídnout školám!! 

Geologický pavilon nabízí učitelům ZŠ a SŠ vzdělávací semináře a také doplnění školních sbírek nerostů.  26.8. 2021 jsem se opravdu vydařeného semináře zúčastnila a 9.11. si do školy dovezla nádherné vzorky síry, kalcitu, grafitu, magnetitu, mastku, živce a muskovitu. A co je úplně neuvěřitelné, vše je zcela zdarma!!!  Naši deváťáci už si vzorky prohlédli a někteří už se těší na laboratorní práce, kde s nimi budeme pracovat. 

Touto cestou pracovnicím VŠB děkuji a těším se na další setkání v jejich krásném (a největším svého druhu v ČR) pavilonu.

                                                                                                Lenka Černá

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt