ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Sdílení dobré praxe

Naše škola je jednou ze zapojených organizací v projektu „Pojďme na inkluzi společně“. Cílem projektu je mimo jiné proškolení pedagogických pracovníků a sdílení dobré praxe společně mimo školu. Z důvodu epidemiologické situace jsme naplánovali termín dvoudenního setkání až na konec prázdnin ve dnech 23.8. – 25.8.2021.

31 pedagogických pracovníků naší základní školy společně se 4 učitelkami mateřské školy Čtyřlístek odjelo na školení do Golf&Ski resortu Ostravice. Dvoudenní školení v celkové délce 16 hodin na téma Vývojové poruchy učení a ADHD – metody práce proběhlo s paní školitelkou Mgr. Marií Komárovou nenásilnou a příjemnou formou. Všichni účastníci se shodli, že to byla velmi přínosná akce i vzhledem k poslání projektu – zlepšení spolupráce mezi jednotlivými stupni vzdělávání v Odrách. Ve volném čase, po absolvování školení si mezi sebou pedagogové vyměňovali názory a diskutovali o dané problematice. Společným pobytem a s množstvím nově získaných poznatků se pozitivně nastartovali na nový školní rok. 

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt