ZŠ Odry, Pohořská 8
» Virtuální prohlídka » Schránka důvěry » Aktuality » Kontakty » Školní jídelna » E-žákovská » Školní poradenství » O nás » Akce školy » Fotografie školy » Zápis 2019/2020 » Třídní schůzky » Školní parlament » Školní družina » Projekt EU » Místní akční plán rozvoje vzdělání ORP Odry » Podpora rozvoje praktické výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami » Šablony EU » Pedagogický sbor » Stránky tříd » Dokumenty » Návrhy a výhledy rozpočtu
     logo školy

     znak Oder

     NEKUŘÁCKÝ WEB
   Tento web je nekuřácký!

     logo Projekt Zelená škola

škola plná zdraví ovoce do škol.jpg certifikát EUpenizeskolam.cz atletika

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020


Základní škola Odry, Pohořská 8

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v úterý 23.4.2019 od 13.00 do 18.00 hodin v budově školy. Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( § 36 školského zákona ve znění účinném od 1.1.2017).
více na stránkách www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/terminy-zapisu-do-1-rocniku-zakladnich-skol-pro-skolni-rok

A co si přinést s sebou?
Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče) a dobrou náladu.

Tiskopisy k zápisu vyplňují rodiče buď přímo u zápisu, nebo si je mohou stáhnout na našich webových stránkách, vyplnit předem a odevzdat při zápisu.
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ZDE.
Zápisový lístek ZDE.
rady pro rodiče k zápisu ZDE.
pozvánku k zápisu naleznete ZDE.
žádost o odklad povinné školní docházky je ZDE.

Akce školy k zápisu.
více o programu Začít spolu naleznete ZDE.
pozvánku na Školičku pro předškoláky naleznete ZDE
.

"Škola pro život", to je název a současně i motto našeho školního vzdělávacího programu. Každého rodiče, kterého oslovila filozofie naší školy, rádi u nás přivítáme.

Z výše uvedeného vyplývá, co můžeme Vám a Vašim dětem nabídnout:

 • moderní výukové metody s využitím interaktivních tabulí, dataprojektorů a počítačových učeben
 • u každé třídy I.st. pokojíčky pro přestávkové aktivity a tělovýchovné chvilky, využívání venkovní terasy
 • relaxační vyžití v prostorných chodbách - stolní tenis, fotbal, relaxační vaky, pohovky
 • nové venkovní sportoviště s atletickou dráhou a umělou trávou, venkovní stolní tenis
 • povinnou výuku 1.cizího jazyka od 3. ročníku - anglický jazyk, pro zájemce kroužek od 2.pololetí 1.roč.
 • povinnou výuku 2.cizího jazyka od 7. ročníku - německý a ruský jazyk
 • školy v přírodě, lyžařské kurzy pro 1. a 2. stupeň (pro pokročilé i v zahraničí)
 • začleňování prvků tvořivé školy, Začít spolu ..., projektového vyučování se spoustou manipulačních pomůcek
 • integraci žáků se specifickými poruchami učení a výuku podle individuálních plánů
 • přípravu žáků na sportovní soutěže (basketbal, florbal, volejbal, atletika...)
 • výuku plavání nejen ve druhém a třetím ročníku, ale ve všech ročnících 1.stupně
 • škola je zapojena do projektů Ovoce do škol, Rodiče vítáni, EU peníze školám, Mléko do škol, Zelená škola, Atletika pro děti do škol
 • přípravu žáků na vědomostní soutěže (olympiády, Eurorebus, recitační soutěže...)
 • zařazení do školní družiny od 5.45 do 16.00 hod.v budově školy s venkovním dětským hřištěm
 • konzultace s výchovným poradcem pro specifické poruchy učení a chování, s výchovným poradcem pro volbu povolání, školním preventistou a školním psychologem
 • rozsáhlou zájmovou činnost v kroužcích v areálu školy
 • zapojení ve školním parlamentu, kulturní akce, mimoškolní akce
 • stravování v moderně vybavené školní jídelně
 • nově rekonstruovanou celou budovu školy

  Bližší informace o naší škole můžete získat osobní návštěvou, prohlídkou našich webových stránek www.zsodrypohorska.cz nebo telefonicky na čísle 556 730 239.

                                                         Za celou školu vás zve Mgr. Jan Jursík, ředitel ZŠ Odry, Pohořská 8.

 • Copyright © Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace & DS13 except lightbox scripts.    Počítadlo přístupů: