ZŠ Odry, Pohořská 8
» Virtuální prohlídka » Schránka důvěry » Aktuality » Kontakty » Školní jídelna » E-žákovská » Školní poradenství » O nás » Akce školy » Fotografie školy » Zápis 2019/2020 » Třídní schůzky » Školní parlament » Školní družina » Projekt EU » Místní akční plán rozvoje vzdělání ORP Odry » Podpora rozvoje praktické výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami » Šablony EU » Pedagogický sbor » Stránky tříd » Dokumenty » Návrhy a výhledy rozpočtu
     logo školy

     znak Oder

     NEKUŘÁCKÝ WEB
   Tento web je nekuřácký!

     logo Projekt Zelená škola

škola plná zdraví ovoce do škol.jpg certifikát EUpenizeskolam.cz atletika

Školní psycholog

PhDr. Petr Babka
Tel.: 605 755 643
E-mail: babkap3@seznam.cz
Konzultační hodiny: Po, Čt 7:30 – 13:30
Náplň práce školního psychologa. ZDE
Poradenská zařízení na která se můžete obrátit. ZDE
Základní informace o školní zralosti. ZDE
Rady pro rodiče budoucích prvňáčků. ZDE
Klasifikace poruch chování. ZDE

ČLÁNKY:
Kariérové poradenství pro žáky 9. tříd. ZDE
Hodnotící zpráva - Odry. ZDE

Výchovný poradce pro specifické poruchy učení (SPU)

Mgr. Ivan Žárský
Konzultační hodiny: ST: 13:00 - 14:30
Náplň práce výchovného poradce pro SPU. ZDE
Informace o specifických poruchách učení. ZDE

Výchovný poradce pro volbu povolání

Marcel Vlček
Mobil: 604 480 444
E-mail: vucko@centrum.cz
Konzultační hodiny: PO: 11:00 - 12:20 / ČT: 14:00 - 15:30
Náplň práce výchovného poradce pro volbu povolání. ZDE.
Základní informace k volbě povolání. ZDE.

Důležité termíny:
 • Říjen 2018: GEMMA – Přehlídka SŠ - Nový Jičín, sál fy Varroc Lighting Systems, s.r.o. (vedle hl. budovy Autopalu), Suvorovova 195. Otevřeno 24. 10. 2018 od 10:00 do 17:00 a 25. 10. 2018 od 8:00 do 16:30.
 • Říjen 2018 – leden 2019: Dny otevřených dveří na SŠ (pozorně sledovat termíny na internetu a letácích ze středních škol). Nezapomenout OMLUVIT PŘEDEM z výuky!
 • Do 15. 11. 2018: Kontrola a potvrzení přihlášek na umělecké školy u vých. poradce.
 • Do 30. 11. 2018: Odeslání přihlášek na umělecké SŠ s talentovou zkouškou.
 • 2. - 15. ledna 2019: Talentové zkoušky pro umělecké obory.
 • 15. - 31. ledna 2019: Talentové zkoušky v konzervatoři pro 1. kola.
 • Leden - únor 2019: Vyplnění přihlášek na SŠ (pozor pouze 2 přihlášky pro 1. kolo).
 • Do 14. 2. 2019: Kontrola a potvrzení přihlášek na SŠ u vých. poradce. POZOR - JARNÍ PRÁZDNINY.
 • Do 1. 3. 2019: Odeslání potvrzených přihlášek na SŠ (doporučeně! na doručovací adresu!)
 • Jednotná přijímací zkouška z Čj a M pro 4 leté obory: 1. termín 12. 4. 2019, 2. termín 15. 4. 2019
 • 22. 4. - 30. 4. 2019: období pro přijímací zkoušky v oborech s VL.

 • Pozor:
 • Od 1.1.2012 je v platnosti zákon, který pro 1. kolo umožňuje podat maximálně 2 přihlášky.
 • GEMMA i dny otevřených dveří na SŠ jsou plánované akce a je nutné nepřítomnost žáka omlouvat předem (využijte raději odpoledních termínů).
 • Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit se ukládá po dobu 5 prac. dnů, pak je považováno za doručené.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do 3 prac. dnů!!!
 • Po rozhodnutí o přijetí na SŠ je nutné odevzdat vyplněný zápisový lístek do 10 pracovních dnů.
 • O zpětné vydání zápisového lístku ze SŠ lze požádat jen jednou po odvolání, nebo po oboru s talentovou zkouškou.

 • Internet:
 • www.proskoly.cz – testy volby povolání a dětských schopností
 • www.pppnj.cz - Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín
 • www.nsp.cz - NSP - katalog národní soustavy povolání (přehled profesí)
 • www.infoabsolvent.cz – informační systém pro absolventy, přehled škol a jejich oborů
 • www.atlasskolstvi.cz - přehled škol a jejich oborů, rady
 • www.cermat.cz - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, testy, příprava na přijímací zkoušky
 • www.scio.cz - testy, příprava na přijímací zkoušky
 • portal.mpsv.cz - Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí


 • Metodik prevence

  Mgr. Ivan Žárský
  Náplň práce metodika prevence. ZDE
  Informace o šikaně. ZDE
  Program proti šikanování je ZDE
  Drogová problematika - více najdete ZDE
  Plán prevence drog a šikany najdete ZDE
  Kontaktní údaje: Tel.: 556 730 239, e-mail: ivan.zarsky@centrum.cz

  Copyright © Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace & DS13 except lightbox scripts.    Počítadlo přístupů: