ZŠ Odry, Pohořská 8
» Virtuální prohlídka » Schránka důvěry » Aktuality » Kontakty » Školní jídelna » E-žákovská » Školní poradenství » O nás » Akce školy » Fotografie školy » Zápis 2019/2020 » Třídní schůzky » Školní parlament » Školní družina » Projekt EU » Místní akční plán rozvoje vzdělání ORP Odry » Podpora rozvoje praktické výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami » Šablony EU » Pedagogický sbor » Stránky tříd » Dokumenty » Návrhy a výhledy rozpočtu
     logo školy

     znak Oder

     NEKUŘÁCKÝ WEB
   Tento web je nekuřácký!

     logo Projekt Zelená škola

škola plná zdraví ovoce do škol.jpg certifikát EUpenizeskolam.cz atletika

Šablony EU


Šablony pro ročníky:   « 1. »   « 2. »   « 3. »   « 4. »   « 5. »   « 6. »   « 7. »   « 8. »   « 9. »

« Chemie 1 »   « Chemie 2 » « Chemie 3 »   « Matematika » « Český jazyk 1 » « Český jazyk 2 » « Dějepis » « Zeměpis » « Tělesná výchova 1 » « Tělesná výchova 2 »

Chemie
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_Ch1_5 - Vlastnosti kyselin
PDF
NOTEBOOK
XLS
EU_3_2_Ch1_7 - Hydroxidy
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Ch1_11 - Opakování učiva anorganické chemie
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Ch1_13 - Vznik solí neutralizací, indikátoty
PDF
PPTX
DOC
EU_3_2_Ch1_14 - Opakování probraného učiva anorganické chemie
PDF
 
XLS  + XLS  + XLS

« Chemie 1 » « Chemie 2 »   « Chemie 3 »   « Matematika » « Český jazyk 1 » « Český jazyk 2 » « Dějepis » « Zeměpis » « Tělesná výchova 1 » « Tělesná výchova 2 »


Chemie 2
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_CH3_1 - Organická chemie
PDF
NOTEBOOK
EU_3_2_CH3_2 - Rozdělení uhlovodíků
PDF
NOTEBOOK
EU_3_2_CH3_3 - Metan
PDF
 
PPT + DOCX
EU_3_2_CH3_4 - Propan, butan
PDF
 
PPT + DOC
EU_3_2_CH3_5 - Benzen, toluen
PDF
 
PPT 
EU_3_2_CH3_6 - Naftalen, styren
PDF
 
PPT 
EU_3_2_CH3_7 - Vlastnosti uhlovodíků
PDF
NOTEBOOK
EU_3_2_CH3_8 - Uhlovodíky - shrnutí
PDF
 
XLSX + DOCDOC
EU_3_2_CH3_9 - Vlastnosti halogenderivátů
PDF
 
PPT 
EU_3_2_CH3_10 - Vlastnosti halogenderivátů 2
PDF
 
PPT 
EU_3_2_CH3_11 - Halogenderiváty
PDF
 
XLS + DOCDOCX
EU_3_2_CH3_12 - Plasty
PDF
NOTEBOOK
DOC 
EU_3_2_CH3_13 - Metanol
PDF
 
PPT 
EU_3_2_CH3_14 - Ethanol
PDF
NOTEBOOK
DOCX + DOC
EU_3_2_CH3_15 - Glycerol
PDF
 
DOCX 
EU_3_2_CH3_16 - Alkohol
PDF
NOTEBOOK
XLSX + DOCX
EU_3_2_CH3_17 - Karboxylové kyseliny
PDF
 
PPT 
EU_3_2_CH3_18 - Kyselina mravenčí
PDF
 
PPT 
EU_3_2_CH3_19 - Další karboxylové kyseliny
PDF
 
XLSX 
EU_3_2_CH3_20 - Drama – AZ kvíz, literární druhy a žánry - opakování
PDF
NOTEBOOK


« Chemie 1 »   « Chemie 2 » « Chemie 3 »   « Matematika » « Český jazyk 1 » « Český jazyk 2 » « Dějepis » « Zeměpis » « Tělesná výchova 1 » « Tělesná výchova 2 »

Chemie 3
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_CH2_1 - Vzorce kyselin
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CH2_2 - Soli kyslíkatých kyselin - ionty
PDF
NOTEBOOK
DOCX
EU_3_2_CH2_3 - Soli kyslíkatých kyselin – vzorec z názvu
PDF
NOTEBOOK
DOCX
EU_3_2_CH2_4 - Soli kyslíkatých kyselin – název ze vzorce
PDF
NOTEBOOK
DOCX
EU_3_2_CH2_5 - Neutralizace
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CH2_8 - Redoxní reakce
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CH2_14 - Uhlovodíky
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CH2_15 - Názvosloví jednoduchých uhlovodíků
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CH2_17 - Názvosloví halogenderivátů uhlovodíků
PDF
 
PPT

« Chemie »   « Chemie 2 »   « Chemie 3 »   « Matematika »   « Český jazyk 1 » « Český jazyk 2 » « Dějepis » « Zeměpis » « Tělesná výchova 1 » « Tělesná výchova 2 »

Matematika
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_M1_1 - Zavedení lomených výrazů
PDF
PPTX
 
EU_3_2_M1_2 - Podmínky lomených výrazů
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_3 - Rozšiřování lomených výrazů
PDF
PPTX
 
EU_3_2_M1_4 - Sčítání a odčítání lomených výrazů
PDF
PPTX
 
EU_3_2_M1_5 - Sčítání lomených výrazů
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_6 - Odčítání lomených výrazů
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_7 - Odčítání lomených výrazů
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_8 - Násobení lomených výrazů
PDF
PPTX
 
EU_3_2_M1_9 - Násobení lomených výrazů
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_10 - Dělení lomených výrazů
PDF
PPTX
 
EU_3_2_M1_11 - Dělení lomených výrazů
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_12 - Násobení lomených výrazů
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_13 - Dělení lomených výrazů
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_14 - Složené lomené výrazy
PDF
PPTX
 
EU_3_2_M1_15 - Složené lomené výrazy
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_16 - Náročnější úlohy na lomené výrazy
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_17 - Řešení čtvrtletní písemné práce
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_18 - Rovnice s neznámou ve jmenovateli
PDF
PPTX
 
EU_3_2_M1_19 - Rovnice s neznámou ve jmenovateli
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_20 - Rovnice s neznámou ve jmenovateli
PDF
NOTEBOOK
 

« Chemie »   « Chemie 2 »   « Chemie 3 »   « Matematika » « Český jazyk 1 »   « Český jazyk 2 » « Dějepis » « Zeměpis » « Tělesná výchova 1 » « Tělesná výchova 2 »

Český jazyk 1
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_ČJ1_1 - Podstatná jména
PDF
 
PPT + DOCXDOCX
EU_3_2_ČJ1_2 - Podstatná jména
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_3 - Přídavná jména
PDF
 
PPT + DOCX
EU_3_2_ČJ1_4 - přídavná jména
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_5 - Zájmena
PDF
 
PPT + DOCX
EU_3_2_ČJ1_6 - Zájmena
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_7 - Číslovky
PDF
 
PPT + DOCX
EU_3_2_ČJ1_8 - Číslovky
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_9 - Slovesa
PDF
 
PPT + DOCX
EU_3_2_ČJ1_10 - Slovesa
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_11 - Příslovce
PDF
 
PPT + DOCX
EU_3_2_ČJ1_12 - Příslovce
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_13 - Předložky
PDF
 
PPT + DOCX
EU_3_2_ČJ1_14 - Předložky
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_15 - Spojky
PDF
 
PPT + DOCX
EU_3_2_ČJ1_16 - Spojky
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_17 - Částice
PDF
 
PPT + DOCX
EU_3_2_ČJ1_18 - Částice
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_19 - Citoslovce
PDF
 
PPT 
EU_3_2_ČJ1_20 - Citoslovce
PDF
NOTEBOOK
 

« Chemie 1 »   « Chemie 2 »   « Chemie 3 »   « Matematika » « Český jazyk 1 » « Český jazyk 2 »   « Dějepis » « Zeměpis » « Tělesná výchova 1 » « Tělesná výchova 2 »

Český jazyk 2
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_CH3_1 - Díla českých autorů – AZ kvíz
PDF
NOTEBOOK
DOCX 
EU_3_2_ČJ2_2 - Díla zahraničních autorů - AZ kvíz
PDF
NOTEBOOK
DOCX 
EU_3_2_ČJ2_3 - Renesance, humanismus
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ2_4 - Klasicismus
PDF
NOTEBOOK
DOCX 
EU_3_2_ČJ2_5 - Spisovatelé, pojmy
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ2_6 - Test z LV č. 1
PDF
NOTEBOOK
DOCX 
EU_3_2_ČJ2_7 - Test LV č.2
PDF
NOTEBOOK
DOCX + DOC
EU_3_2_ČJ2_8 - Test z LV č. 3
PDF
NOTEBOOK
DOC 
EU_3_2_ČJ2_9 - Test z LV č. 4
PDF
 
DOC 
EU_3_2_ČJ2_10 - Test z LV č. 5
PDF
 
DOC 
EU_3_2_ČJ2_11 - Test z LV č. 6
PDF
 
DOC 
EU_3_2_ČJ2_12 - Test z LV č. 7
PDF
 
DOC + DOC
EU_3_2_ČJ2_13 - Test z LV č. 8
PDF
 
DOC 
EU_3_2_ČJ2_14 - Test z LV č. 9
PDF
 
DOC 
EU_3_2_ČJ2_15 - Test z LV č. 10
PDF
 
DOC 
EU_3_2_ČJ2_16 - Test z LV č. 11
PDF
NOTEBOOK
DOC 
EU_3_2_ČJ2_17 - Test z LV č. 12
PDF
NOTEBOOK
DOC 
EU_3_2_ČJ2_18 - Test z LV č. 13
PDF
NOTEBOOK
DOC + DOC
EU_3_2_ČJ2_19 - Přiřaď, co k sobě patří
PDF
 
DOC 
EU_3_2_ČJ2_20 - Drama – AZ kvíz, literární druhy a žánry - opakování
PDF
NOTEBOOK
DOC 

« Chemie 1 »   « Chemie 2 »   « Chemie 3 »   « Matematika » « Český jazyk 1 » « Český jazyk 2 » « Dějepis »   « Zeměpis » « Tělesná výchova 1 » « Tělesná výchova 2 »


Dějepis
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_D1_1 - Vznik ČSR
PDF
 
DOCX + JPG
EU_3_2_D1_2 - Pařížská mírová konference
PDF
NOTEBOOK
DOCX + XLSX
EU_3_2_D1_3 - Rozklad světového hospodářství
PDF
 
DOCX 
EU_3_2_D1_4 - Hledání cesty z krize v ČSR
PDF
NOTEBOOK
DOCX 
EU_3_2_D1_5 - Nástup nacismu a fašismu
PDF
 
DOCX
EU_3_2_D1_6 - Zápas o ČSR 1937 - 1938
PDF
NOTEBOOK
DOCX + DOCX
EU_3_2_D1_7 - Rozbití ČSR 1938
PDF
NOTEBOOK
NOTEBOOK
DOCX 
EU_3_2_D1_8 - Opakování osobností světových dějin
PDF
NOTEBOOK
EU_3_2_D1_9 - Dějiny ČSR 1918 - 1938
PDF
 
DOC
EU_3_2_D1_10 - Na cestě k válce
PDF
 
PPTX 
EU_3_2_D1_11 - Rozbití Česko-Slovenska
PDF
 
DOCX + DOCX
EU_3_2_D1_12 - Bitva o Británii
PDF
NOTEBOOK
XLSX + DOCX
EU_3_2_D1_13 - Pod ochranou Německa
PDF
 
PPTX 
EU_3_2_D1_14 - Holocaust
PDF
NOTEBOOK
DOCX + DOCX
EU_3_2_D1_15 - Čs. odboj 1939 - 1941
PDF
 
PPTX + DOCX
EU_3_2_D1_16 - Formování protihitlerovské koalice
PDF
 
PPTX 
EU_3_2_D1_17 - Heydrichiáda
PDF
 
PPTX + DOCX
EU_3_2_D1_18 - Přelom ve válce 1942 - 1943
PDF
 
PPTX + DOCX
EU_3_2_D1_19 - Druhá fronta 1944
PDF
 
DOCX 
EU_3_2_D1_20 - ČS. odboj 1943 - 1944
PDF
 
PPTX + DOCX


« Chemie 1 »   « Chemie 2 »   « Chemie 3 »   « Matematika » « Český jazyk 1 » « Český jazyk 2 » « Dějepis » « Zeměpis »   « Tělesná výchova 1 » « Tělesná výchova 2 »


Zeměpis
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_Z1_1 - Poloha ČR
PDF
 
DOCX
EU_3_2_Z1_2 - Povrch ČR
PDF
 
DOCX
EU_3_2_Z1_3 - Test poloha a povrch ČR
PDF
 
DOCX
EU_3_2_Z1_4 - Podnebí a vodstvo ČR
PDF
 
DOCX + DOCX + DOCX
EU_3_2_Z1_5 - Krajiny ČR
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Z1_6 - Obyvatelstvo ČR
PDF
 
DOCX + DOCX
EU_3_2_Z1_7 - Sídla ČR
PDF
NOTEBOOK
DOCX + DOCX + XLSX
EU_3_2_Z1_8 - Nerostné suroviny ČR
PDF
 
DOCX + DOCX
EU_3_2_Z1_9 - Energetika ČR
PDF
NOTEBOOK
DOCX
EU_3_2_Z1_10 - Průmysl ČR
PDF
 
PPTX + docx
EU_3_2_Z1_11 - Doprava ČR
PDF
 
PPTX + DOCX
EU_3_2_Z1_12 - Zemědělství ČR
PDF
 
DOCX + DOCX
EU_3_2_Z1_13 - Lesy ČR
PDF
NOTEBOOK
DOCX
EU_3_2_Z1_14 - Chráněná území v ČR
PDF
NOTEBOOK
DOCX
EU_3_2_Z1_15 - Organizace státu
PDF
 
PPTX + DOCX
EU_3_2_Z1_16 - Lázně ČR
PDF
 
DOCX + DOCX + PPTX
EU_3_2_Z1_17 - Cestovní ruch v ČR
PDF
NOTEBOOK
 + 
NOTEBOOK
DOCX
EU_3_2_Z1_18 - Česká republika
PDF
 
DOCX
EU_3_2_Z1_19 - Česká republika
PDF
NOTEBOOK
EU_3_2_Z1_20 - Česká republika AZ kvíz
PDF
NOTEBOOK

« Chemie 1 »   « Chemie 2 »   « Chemie 3 »   « Matematika » « Český jazyk 1 » « Český jazyk 2 » « Dějepis » « Zeměpis » « Tělesná výchova 1 »   « Tělesná výchova 2 »

Tělesná výchova 1
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_TV2_8 - Atletické disciplíny – vrh koulí
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_TV2_9 - Atletické disciplíny – hod diskem
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_TV2_10 - Atletické disciplíny – hod kladivem
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_TV2_11 - Atletické disciplíny – hod oštěpem
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_TV2_12 - Atletické disciplíny – desetiboj
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_TV2_13 - Atletické disciplíny – mužský halový sedmiboj
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_TV2_14 - Atletické disciplíny – ženský sedmiboj
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_TV2_15 - Atletické disciplíny – ženský halový pětiboj
PDF
NOTEBOOK
PPTX
« Chemie 1 »   « Chemie 2 »   « Chemie 3 »   « Matematika » « Český jazyk 1 » « Český jazyk 2 » « Dějepis » « Zeměpis » « Tělesná výchova 1 » « Tělesná výchova 2 »  

Tělesná výchova 2
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_TV5_7 - Lyžování – lety na lyžích
PDF
 
PPTX
EU_3_2_TV5_8 - Lyžování – lety na lyžích - test
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_TV5_9 - Lyžování – Turné čtyř můstků
PDF
 
PPTX
EU_3_2_TV5_10 - Turné čtyř můstků - test
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_TV5_11 - Lyžování – severská kombinace (závod sdružený)
PDF
 
PPTX
EU_3_2_TV5_12 - Lyžování – nejlepší sdruženáři
PDF
 
PPTX
EU_3_2_TV5_13 - Lyžování – severská kombinace - test
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_TV5_14 - Lyžování – biatlon
PDF
 
PPTX
EU_3_2_TV5_15 - Lyžování – biatlon – pravidla, světový pohár, MS, OH
PDF
 
PPTX
EU_3_2_TV5_16 - Lyžování – biatlon - test
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_TV5_17 - Lyžování – saně
PDF
 
PPTX
EU_3_2_TV5_18 - Lyžování – boby
PDF
 
PPTX
EU_3_2_TV5_19 - Lyžování – skeleton
PDF
 
PPTX
EU_3_2_TV5_20 - Lyžování – saně, boby, skeleton - test
PDF
NOTEBOOK
 


« Chemie 1 »   « Chemie 2 »   « Chemie 3 »   « Matematika »   « Český jazyk 1 » « Český jazyk 2 » « Dějepis » « Zeměpis » « Tělesná výchova 1 » « Tělesná výchova 2 »

Copyright © Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace & DS13 except lightbox scripts.    Počítadlo přístupů: