ZŠ Odry, Pohořská 8
» Virtuální prohlídka » Schránka důvěry » Aktuality » Kontakty » Školní jídelna » E-žákovská » Školní poradenství » O nás » Akce školy » Fotografie školy » Zápis 2019/2020 » Třídní schůzky » Školní parlament » Školní družina » Projekt EU » Místní akční plán rozvoje vzdělání ORP Odry » Podpora rozvoje praktické výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami » Šablony EU » Pedagogický sbor » Stránky tříd » Dokumenty » Návrhy a výhledy rozpočtu
     logo školy

     znak Oder

     NEKUŘÁCKÝ WEB
   Tento web je nekuřácký!

     logo Projekt Zelená škola

škola plná zdraví ovoce do škol.jpg certifikát EUpenizeskolam.cz atletika

Šablony EU


Šablony pro ročníky:   « 1. »   « 2. »   « 3. »   « 4. »   « 5. »   « 6. »   « 7. »   « 8. »   « 9. »

« Chemie 1 »   « Chemie 2 »   « Tělesná výchova 1 »   « Tělesná výchova 2 »   « Tělesná výchova 3 »   « Zeměpis »   « Dějepis »  

Chemie
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_Ch1_1 - Varovné symboly nebezpečných látek
PDF
NOTEBOOK
XLS
EU_3_2_Ch1_2 - Chemické pomůcky a sklo
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Ch1_3 - Vlastnosti látek
PDF
NOTEBOOK
XLS
EU_3_2_Ch1_4 - Vlastnosti látek a jejich chem. změny
PDF
NOTEBOOK
XLS
EU_3_2_Ch1_6 - Směsi
PDF
NOTEBOOK
DOC
EU_3_2_Ch1_8 - Způsoby oddělování směsí destilací a filtrací
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Ch1_9 - Metody oddělování složek směsí
PDF
NOTEBOOK
XLS
EU_3_2_Ch1_10 - Směsi – procvičování probraného učiva
PDF
NOTEBOOK
DOC
EU_3_2_Ch1_12 - Složení roztoků
PDF
PPTX / 
DOC
EU_3_2_Ch1_15 - Chemická reakce
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Ch1_16 - Zákon zachování hmotnosti
PDF
NOTEBOOK
DOC
EU_3_2_Ch1_17 - Vlastnosti nekovů a kovů
PDF
NOTEBOOK
XLS
EU_3_2_Ch1_18 - Vlastnosti kovů
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Ch1_19 - Vlastnosti oxidů
PDF
PPTX / 
DOC + DOC
EU_3_2_Ch1_20 - Oxidy
PDF
NOTEBOOK
 


« Chemie 1 »   « Chemie 2 »   « Tělesná výchova 1 »   « Tělesná výchova 2 »   « Tělesná výchova 3 »   « Zeměpis »   « Dějepis »  


Chemie 2
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_CH2_6 - Prvky PSP
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CH2_7 - Složení atomu – PSP, protonové číslo
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CH2_9 - Elektricky neutrální atom, valenční elektrony
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CH2_10 - Nukleonové číslo
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CH2_11 - Vznik iontů
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CH2_12 - Molekula
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CH2_13 - Chemická sloučenina
PDF
NOTEBOOK
DOCX
EU_3_2_CH2_16 - Dvouprvkové sloučeniny, oxidy
PDF
 
PPT
EU_3_2_CH2_18 - Názvosloví oxidů
PDF
NOTEBOOK
DOCX + DOCX
EU_3_2_CH2_19 - Sulfidy
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CH2_20 - Halogenidy
PDF
NOTEBOOK
DOC + DOC + DOC + XLS

« Chemie 1 »   « Chemie 2 »   « Tělesná výchova 1 »   « Tělesná výchova 2 »   « Tělesná výchova 3 »   « Zeměpis »   « Dějepis »  

Tělesná výchova 1
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_Tv1_6 - Volejbal
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_Tv1_7 - Volejbal
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_Tv1_8 - Volejbal
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_Tv1_9 - Plážový volejbal
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_Tv1_10 - Plážový volejbal
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_Tv1_14 - Stolní tenis
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_Tv1_15 - Fotbal
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_Tv1_16 - Fotbal
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_Tv1_17 - Fotbal
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_Tv1_18 - Fotbal
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_Tv1_19 - Softball
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_Tv1_20 - Softball
PDF
NOTEBOOK
PPTX

« Chemie 1 »   « Chemie 2 »   « Tělesná výchova 1 »   « Tělesná výchova 2 »   « Tělesná výchova 3 »   « Zeměpis »   « Dějepis »  

Tělesná výchova 2
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_Tv6_1 - Lední hokej - počátky
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Tv6_2 - Lední hokej - historie
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Tv6_3 - Lední hokej u nás
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Tv6_4 - Lední hokej, historie - test
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Tv6_5 - Hokej ve světě, NHL
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Tv6_6 - Hokej v Evropě, KHL
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Tv6_7 - Lední hokej, NHL, KHL - test
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Tv6_8 - Hokejová současnost u nás
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Tv6_9 - Hokejová současnost u nás - test
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Tv6_10 - Historie mistrovství světa v ledním hokeji
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Tv6_11 - Hokej na olympijských hrách
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Tv6_12 - Hokej na mistrovství světa a olympijských hrách - test
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Tv6_13 - Krasobruslení – historie, disciplíny
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Tv6_14 - Nejlepší krasobruslaři
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Tv6_15 - Krasobruslení - test
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Tv6_16 - Rychlobruslení
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Tv6_17 - Short track
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Tv6_18 - Rychlobruslení - test
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Tv6_19 - Curling
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Tv6_20 - Curling - test
PDF
NOTEBOOK
 

« Chemie 1 »   « Chemie 2 »   « Tělesná výchova 1 »   « Tělesná výchova 2 »   « Tělesná výchova 3 »   « Zeměpis »   « Dějepis »  

Tělesná výchova 3
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_TV3_12 - Lyžování – alpská kombinace
PDF
 
PPTX
EU_3_2_TV3_13 - Lyžování – paralelní slalom
PDF
 
PPTX
EU_3_2_TV3_14 - Lyžování – alpská kombinace, paralelní slalom - test
PDF
NOTEBOOK
 

« Chemie 1 »   « Chemie 2 »   « Tělesná výchova 1 »   « Tělesná výchova 2 »   « Tělesná výchova 3 »   « Zeměpis »   « Dějepis »  

Zeměpis
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_Z3_1 - Socioekonomická geografie
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Z3_2 - Rozmístění obyvatel
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Z3_3 - Rasy
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Z3_4 - Jazyky, náboženství
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Z3_5 - Sídla
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Z3_6 - Sídla
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Z3_7 - Světové hospodářství
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Z3_8 - Zemědělství
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Z3_9 - Hospodářství, zemědělství
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Z3_10 - Průmysl
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Z3_11 - Průmysl
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Z3_12 - Těžký průmysl
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Z3_13 - Spotřební průmysl
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Z3_14 - Průmysl
PDF
NOTEBOOK
XLSX
EU_3_2_Z3_15 - Průmysl 2
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Z3_16 - Doprava
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Z3_17 - Doprava
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Z3_18 - Služby
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Z3_19 - Cestovní ruch
PDF
 
PPTX
EU_3_2_Z3_20 - Cestovní ruch
PDF
NOTEBOOK
 

« Chemie 1 »   « Chemie 2 »   « Tělesná výchova 1 »   « Tělesná výchova 2 »   « Tělesná výchova 3 »   « Zeměpis »   « Dějepis »  

Dějepis
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_D3_1 - AZ kvíz osobností
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_D3_2 - Velká francouzská revoluce
PDF
NOTEBOOK
DOCX + XLSX
EU_3_2_D3_3 - Napoleonská epopej
PDF
NOTEBOOK
DOCX 
EU_3_2_D3_4 - Rozšíření průmyslové revoluce
PDF
NOTEBOOK
DOCX + XLS
EU_3_2_D3_5 - Evropa po napoleonských válkách
PDF
 
DOCX + JPG
EU_3_2_D3_6 - Národní obrození
PDF
NOTEBOOK
DOCX + DOCX
EU_3_2_D3_7 - Vznik USA, francouzská revoluce, věda a národní obrození
PDF
NOTEBOOK
DOCX 
EU_3_2_D3_8 - Revoluce v Evropě 1848
PDF
NOTEBOOK
DOCX + DOCXDOCX
EU_3_2_D3_9 - Revoluce v českých zemích v roce 1848
PDF
NOTEBOOK
DOCX + DOCX
EU_3_2_D3_10 - Osobnosti vědy a kultury 19. století
PDF
 
DOCX + XLSX
EU_3_2_D3_11 - Sjednocení Itálie
PDF
 
DOCX
EU_3_2_D3_12 - Sjednocení Německa
PDF
 
DOCX + DOCX
EU_3_2_D3_13 - Občanská válka v USA
PDF
NOTEBOOK
DOCX + DOCX
EU_3_2_D3_14 - Vznik Rakousko - Uherska
PDF
NOTEBOOK
DOCX
EU_3_2_D3_15 - Česká kultura v Rakousku
PDF
NOTEBOOK
DOCX + DOCX
EU_3_2_D3_16 - Průmysl v českých zemích
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_D3_17 - Koloniální výboje
PDF
NOTEBOOK
DOCX
EU_3_2_D3_18 - Občanská práva v Rakousku – Uhersku
PDF
NOTEBOOK
DOC
EU_3_2_D3_19 - Průmysl a podnikání
PDF
 
DOCX
EU_3_2_D3_20 - T. G. Masaryk
PDF
 
PPTX

« Chemie 1 »   « Chemie 2 »   « Tělesná výchova 1 »   « Tělesná výchova 2 »   « Tělesná výchova 3 »   « Zeměpis »   « Dějepis »  

Copyright © Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace & DS13 except lightbox scripts.    Počítadlo přístupů: