ZŠ Odry, Pohořská 8
» Virtuální prohlídka » Schránka důvěry » Aktuality » Kontakty » Školní jídelna » E-žákovská » Školní poradenství » O nás » Akce školy » Fotografie školy » Zápis 2019/2020 » Třídní schůzky » Školní parlament » Školní družina » Projekt EU » Místní akční plán rozvoje vzdělání ORP Odry » Podpora rozvoje praktické výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami » Šablony EU » Pedagogický sbor » Stránky tříd » Dokumenty » Návrhy a výhledy rozpočtu
     logo školy

     znak Oder

     NEKUŘÁCKÝ WEB
   Tento web je nekuřácký!

     logo Projekt Zelená škola

škola plná zdraví ovoce do škol.jpg certifikát EUpenizeskolam.cz atletika

Šablony EU


Šablony pro ročníky:   « 1. »   « 2. »   « 3. »   « 4. »   « 5. »   « 6. »   « 7. »   « 8. »   « 9. »

« Tělesná výchova 1 »   « Tělesná výchova 2 » « Matematika 1 » « Matematika 2 » « Dějepis » « Zeměpis »

Tělesná výchova 1
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_Tv1_1 - Ringo
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_Tv1_2 - Ringo
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_Tv1_3 - Házená
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_Tv1_4 - Házená
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_Tv1_5 - Florbal
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_Tv1_11 - Košíková
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_Tv1_12 - Košíková
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_Tv1_13 - Streetball
PDF
NOTEBOOK
PPTX

« Tělesná výchova 1 » « Tělesná výchova 2 »   « Matematika 1 » « Matematika 2 » « Dějepis » « Zeměpis »

Tělesná výchova 2
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_TV2_1 - Historie atletiky
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_TV2_2 - Historie atletiky na soutěžích
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_TV2_3 - Atletické disciplíny - sprinty
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_TV2_4 - Atletické disciplíny - běhy
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_TV2_6 - Atletické disciplíny – skoky horizontální
PDF
NOTEBOOK
PPTX
EU_3_2_TV2_7 - Atletické disciplíny – skoky vertikální
PDF
NOTEBOOK
PPTX

« Tělesná výchova 1 » « Tělesná výchova 2 » « Matematika 1 »   « Matematika 2 » « Dějepis » « Zeměpis »

Matematika 1
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_M2_1 - Zavedení desetinných čísel
PDF
 
PPTX
EU_3_2_M2_2 - Zavedení desetinných čísel
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_3 - Desetinná čísla na číselné ose
PDF
NOTEBOOK
EU_3_2_M2_4 - Zaokrouhlování desetinných čísel
PDF
 
PPTX
EU_3_2_M2_5 - Zaokrouhlování desetinných čísel
PDF
NOTEBOOK
EU_3_2_M2_6 - Porovnávání desetinných čísel
PDF
 
PPTX
EU_3_2_M2_7 - Porovnávání desetinných čísel
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_8 - Opakování desetinných čísel
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_9 - Sčítání desetinných čísel
PDF
 
PPTX
EU_3_2_M2_10 - Odčítání desetinných čísel
PDF
 
PPTX
EU_3_2_M2_11 - Sčítání desetinných čísel
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_12 - Odčítání desetinných čísel
PDF
NOTEBOOK
EU_3_2_M2_13 - Násobení, dělení desetinných čísel 10, 100, …
PDF
 
PPTX
EU_3_2_M2_14 - Násobení, dělení desetinných čísel 10, 100, …
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_15 - Násobení desetinných čísel
PDF
 
PPTX
EU_3_2_M2_16 - Násobení desetinných čísel
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_17 - Dělení desetinných čísel
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_18 - Dělení desetinných čísel
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_19 - Úlohy se závorkami
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_20 - Převody jednotek
PDF
NOTEBOOK
 

« Tělesná výchova 1 » « Tělesná výchova 2 » « Matematika 1 » « Matematika 2 »   « Dějepis » « Zeměpis »

Matematika 2
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_M3_1 - Dělitelnost
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_2 - Dělitelnost deseti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_3 - Dělitelnost deseti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_4 - Dělitelnost dvěmi
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_5 - Dělitelnost dvěmi
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_6 - Dělitelnost pěti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_7 - Dělitelnost pěti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_8 - Dělitelnost třemi
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_9 - Dělitelnost třemi
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_10 - Dělitelnost devíti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_11 - Dělitelnost devíti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_12 - Dělitelnost ostatní
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_13 - Dělitelnost ostatní
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_14 - Prvočísla a složená čísla
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_15 - Prvočísla a složená čísla
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_16 - Rozklad na součin prvočísel
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_17 - Společní dělitelé
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_18 - Společní dělitelé
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_19 - Společné násobky
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_20 - Společné násobky
PDF
NOTEBOOK
 


« Tělesná výchova 1 » « Tělesná výchova 2 » « Matematika 1 » « Matematika 2 » « Dějepis »   « Zeměpis »


Dějepis
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_D4_1 - Úvod do předmětu dějepis
PDF
 
DOCX + DOCXDOCX
EU_3_2_D4_2 - Pravěk
PDF
 
DOCX + DOCXDOCX
EU_3_2_D4_3 - Mladší doba kamenná
PDF
NOTEBOOK
DOCX + DOCX
EU_3_2_D4_4 - Vznik zemědělství v mladší době kamenné
PDF
NOTEBOOK
DOCX + DOCX
 
EU_3_2_D4_5 - Keltové
PDF
 
DOCX + DOCX
EU_3_2_D4_6 - Germáni
PDF
NOTEBOOK
DOCX + DOCX
EU_3_2_D4_7 - Slované
PDF
NOTEBOOK
DOCX + DOCX
EU_3_2_D4_8 - Mezopotámie
PDF
NOTEBOOK
DOCX + DOCXDOCX
EU_3_2_D4_9 - Palestina
PDF
NOTEBOOK
DOCX
EU_3_2_D4_10 - Egypt
PDF
NOTEBOOK
DOCX
EU_3_2_D4_11 - Panovníci Egypta
PDF
 
DOCX + PPTX
EU_3_2_D4_12 - Vzdělanost, písmo a literatura starověkého Egypta
PDF
 
DOCX + PPTX
EU_3_2_D4_13 - Opakování starověkého Egypta
PDF
 
DOCX + DOCX
EU_3_2_D4_14 - Starověké Řecko
PDF
NOTEBOOK
DOCX
EU_3_2_D4_15 - Kréta
PDF
 
DOCX + PPTX
EU_3_2_D4_16 - Homérské období
PDF
NOTEBOOK
DOCX + DOCX
EU_3_2_D4_17 - Řecká kolonizace
PDF
NOTEBOOK
DOCX
EU_3_2_D4_18 - Řecké městské státy
PDF
PPTX
DOCX + DOCX
EU_3_2_D4_19 - Řecko-perské války
PDF
NOTEBOOK
DOCX
EU_3_2_D4_20 - Kultura ve starověkém Řecku
PDF
PPTX
DOCX


« Tělesná výchova 1 » « Tělesná výchova 2 » « Matematika 1 » « Matematika 2 » « Dějepis » « Zeměpis »  


Zeměpis
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_Z1_7 - Členitost a povrch Afriky
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Z1_8 - Vodstvo Afriky
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Z1_9 - Města a státy Afriky
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Z1_10 - Členitost a povrch Austrálie
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Z1_11 - Biosféra Austrálie
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Z1_12 - Města Austrálie
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Z1_13 - Členitost Ameriky
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Z1_14 - Povrch Ameriky
PDF
NOTEBOOK
XLSX
EU_3_2_Z1_15 - Vodstvo Ameriky
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_Z1_16 - Města Ameriky
PDF
NOTEBOOK
 

« Tělesná výchova 1 » « Tělesná výchova 2 » « Matematika 1 » « Matematika 2 » « Dějepis » « Zeměpis »

Copyright © Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace & DS13 except lightbox scripts.    Počítadlo přístupů: