ZŠ Odry, Pohořská 8
» Virtuální prohlídka » Schránka důvěry » Aktuality » Kontakty » Školní jídelna » E-žákovská » Školní poradenství » O nás » Akce školy » Fotografie školy » Zápis 2019/2020 » Třídní schůzky » Školní parlament » Školní družina » Projekt EU » Místní akční plán rozvoje vzdělání ORP Odry » Podpora rozvoje praktické výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami » Šablony EU » Pedagogický sbor » Stránky tříd » Dokumenty » Návrhy a výhledy rozpočtu
     logo školy

     znak Oder

     NEKUŘÁCKÝ WEB
   Tento web je nekuřácký!

     logo Projekt Zelená škola

škola plná zdraví ovoce do škol.jpg certifikát EUpenizeskolam.cz atletika

Šablony EU


Šablony pro ročníky:   « 1. »   « 2. »   « 3. »   « 4. »   « 5. »   « 6. »   « 7. »   « 8. »   « 9. »

« Český jazyk 1 »   « Český jazyk 2 »   « Český jazyk 3 » « Český jazyk 4 » « Matematika 1 »

Český jazyk 1
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_ČJ1_1 - Slovo, slabika, hláska
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_2 - Slovo, slabika, hláska
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_3 - Věta jednoduchá a souvětí
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_4 - Věta oznamovací
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_5 - Věta oznamovací
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_6 - Věta oznamovací, tázací
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_7 - Věta oznamovací, tázací
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_8 - Věta oznamovací, tázací, rozkazovací
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_9 - Věta oznamovací, rozkazovací, tázací a přací
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_10 - Věta oznamovací, rozkazovací, tázací a přací
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_11 - Druhy vět
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_12 - Věta, slovo, slovní význam
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_13 - Slova nadřazená, podřazená
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_14 - Slova nadřazená, podřazená
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_15 - Slova citově zabarvená
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_16 - Slova mnohoznačná
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_17 - Slova protikladná
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_18 - Slova souznačná
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_19 - Význam slov - shrnutí
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_ČJ1_20 - Význam slov – shrnutí - křížovky
PDF
NOTEBOOK
 

« Český jazyk 1 »   « Český jazyk 2 »   « Český jazyk 3 » « Český jazyk 4 » « Matematika 1 »

Český jazyk 2
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_CJ1_1 - Hláska a písmeno M
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_2 - Hláska a písmeno A
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_3 - Hláska a písmeno L
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_4 - Hláska a písmeno E
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_5 - Hláska a písmeno S
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_6 - Hláska a písmeno O
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_7 - Hláska a písmeno P
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_8 - Hláska a písmeno U
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_9 - Hláska a písmeno I
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_10 - Hláska a písmeno T
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_11 - Hláska a písmeno J
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_12 - Písmeno Y
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_13 - Hláska a písmeno N
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_14 - Hláska a písmeno V
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_15 - Hláska a písmeno Z
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_16 - Hláska a písmeno D
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_17 - Hláska a písmeno K
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_18 - Hláska a písmeno Š
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_19 - Hláska a písmeno R
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_20 - Dvojhlásky au, ou
PDF
NOTEBOOK
 


« Český jazyk 1 » « Český jazyk 2 » « Český jazyk 3 »   « Český jazyk 4 » « Matematika 1 »


Český jazyk 3
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_CJ2_1 - Druhy souhlásek – vyvozování - tvrdé
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_2 - Druhy souhlásek – procvičování - tvrdé
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_3 - Druhy souhlásek – vyvozování - měkké
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_4 - Druhy souhlásek – procvičování - měkké
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_5 - Druhy souhlásek – vyvození - obojetné
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_6 - Druhy souhlásek – procvičování – tvrdé, měkké
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_7 - Druhy souhlásek – procvičování – tvrdé, měkké
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_8 - Druhy souhlásek – procvičování – tvrdé, měkké
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_9 - Párové souhlásky
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_10 - Párové souhlásky
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_11 - Párové souhlásky
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_12 - Párové souhlásky
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_13 - Párové souhlásky
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_14 - Párové souhlásky
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_15 - Párové souhlásky
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_16 - Opakování učiva 2. ročníku – význam slov
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_17 - Opakování učiva 2. ročníku – pravopis
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_18 - Opakování učiva 2. ročníku – význam slov
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_19 - Opakování učiva 2. ročníku – pravopis
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_20 - Opakování učiva 2. ročníku
PDF
NOTEBOOK
 


« Český jazyk 1 » « Český jazyk 2 » « Český jazyk 3 » « Český jazyk 4 »   « Matematika 1 »  


Český jazyk 4
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_CJ3_1 - Oslovení a pozdrav
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_2 - Vyprávění podle obrázkové osnovy
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_3 - Obrázkové čtení – rébusy
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_4 - Podzimní čtení - Drak
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_5 - Pravda nebo lež
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_6 - Kdo je kdo
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_7 - Přísloví
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_8 - Jablkové čtení
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_9 - O dvanácti měsíčkách
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_10 - Z deníku kocoura Modroočka
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_11 - Vtipné čtení
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_12 - O Ježibabě
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_13 - Zlobilky – M. Drijverová
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_14 - Bajka
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_15 - Velká kočičí pohádka
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_16 - Pohádky – hra Otazníček
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_17 - Jazykolamy – AZ kvíz
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_18 - Pošťácká pohádka
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_19 - O kocourkovi, který mluvil
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_20 - Skrývačky
PDF
NOTEBOOK
 

« Český jazyk 1 »   « Český jazyk 2 »   « Český jazyk 3 » « Český jazyk 4 » « Matematika 1 »

Matematika 1
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_M1_1 - Počítání prvků do pěti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_2 - Porovnávání do pěti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_3 - Číslice 1
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_4 - Číslice 2, počítání do dvou
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_5 - Číslice 3, počítání do tří
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_6 - Číslice 4, počítání do čtyř
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_7 - Číslice 5, počítání do pěti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_8 - Sčítání na číselné ose do pěti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_9 - Rozklad čísel do 5
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_10 - Sčítání do 5
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_11 - Číslice 0, počítání s nulou
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_12 - Odčítání v oboru do pěti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_13 - Odčítání na číselné ose v oboru do 5
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_14 - Číselná řada do 10
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_15 - Číslice 6, počítání do šesti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_16 - Číslice 7, počítání do sedmi
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_17 - Číslice 8, počítání do osmi
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_18 - Číslice 9, počítání do devíti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_19 - Číslice 10, počítání do desíti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_20 - Číselný rozklad do 10
PDF
NOTEBOOK
 

« Český jazyk 1 »   « Český jazyk 2 »   « Český jazyk 3 » « Český jazyk 4 » « Matematika 1 »

Copyright © Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace & DS13 except lightbox scripts.    Počítadlo přístupů: