ZŠ Odry, Pohořská 8
» Virtuální prohlídka » Schránka důvěry » Aktuality » Kontakty » Školní jídelna » E-žákovská » Školní poradenství » O nás » Akce školy » Fotografie školy » Zápis 2021/2022 » Kontakty na pedagogické pracovníky » Třídní schůzky » Školní parlament » Školní družina » Projekt EU » Místní akční plán rozvoje vzdělání ORP Odry » Podpora rozvoje praktické výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami » Šablony EU » Pedagogický sbor » Stránky tříd » Dokumenty » Návrhy a výhledy rozpočtu » Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme
     logo školy

     znak Oder

     NEKUŘÁCKÝ WEB
   Tento web je nekuřácký!

     logo Projekt Zelená škola

škola plná zdraví ovoce_do_skol.jpg certifikát EUpenizeskolam.cz atletika Pojďme na inkluzi společně Facebook ZŠ Pohořská Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme

Šablony EU


Šablony pro ročníky:   « 1. »   « 2. »   « 3. »   « 4. »   « 5. »   « 6. »   « 7. »   « 8. »   « 9. »

« Český jazyk 1 »   « Český jazyk 2 »   « Český jazyk 3 »   « Matematika 1 »   « Matematika 2 » « Matematika 3 »

Český jazyk 1
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_CJ1_1 - Hláska a písmeno M
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_2 - Hláska a písmeno A
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_3 - Hláska a písmeno L
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_4 - Hláska a písmeno E
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_5 - Hláska a písmeno S
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_6 - Hláska a písmeno O
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_7 - Hláska a písmeno P
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_8 - Hláska a písmeno U
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_9 - Hláska a písmeno I
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_10 - Hláska a písmeno T
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_11 - Hláska a písmeno J
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_12 - Písmeno Y
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_13 - Hláska a písmeno N
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_14 - Hláska a písmeno V
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_15 - Hláska a písmeno Z
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_16 - Hláska a písmeno D
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_17 - Hláska a písmeno K
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_18 - Hláska a písmeno Š
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_19 - Hláska a písmeno R
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ1_20 - Dvojhlásky au, ou
PDF
NOTEBOOK
 

« Český jazyk 1 »   « Český jazyk 2 »   « Český jazyk 3 »   « Matematika 1 »   « Matematika 2 » « Matematika 3 »

Český jazyk 2
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_CJ2_1 - Hláska a písmeno C
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_2 - Hláska a písmeno H
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_3 - Hláska a písmeno B
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_4 - Hláska a písmeno Č
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_5 - Hláska a písmeno Ž
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_6 - Hláska a písmeno Ř
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_7 - Hláska a písmeno Ch
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_8 - Slabikotvorné r, l
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_9 - Hláska a písmeno F
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_10 - Hláska a písmeno G
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_11 - Slova s ď, ť, ň
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_12 - Slabiky dě, tě, ně
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_13 - Slabiky dy-di
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_14 - Slabiky ty-ti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_15 - Slabiky ny-ni
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_16 - Slabiky bě, pě, vě
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_17 - Slabiky mě
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_18 - AZ kvíz - skládání slov z písmen
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_19 - AZ kvíz - skládání vět ze slov
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ2_20 - Hádej pohádkové postavy_hra
PDF
NOTEBOOK
 


« Český jazyk 1 » « Český jazyk 2 » « Český jazyk 3 »   « Matematika 1 »   « Matematika 2 » « Matematika 3 »


Český jazyk 3
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_CJ3_1 - Spojování písmen do slabik a slov 1
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_2 - Spojování písmen do slabik a slov 2
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_3 - Spojování písmen do slabik a slov 3
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_4 - Spojování písmen do slabik a slov 4
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_5 - Spojování písmen do slabik a slov 5
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_6 - Spojování písmen do slabik a slov 6
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_7 - Spojování písmen do slabik a slov 7
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_8 - Spojování písmen do slabik a slov 8
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_9 - Spojování písmen do slabik a slov 9
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_10 - Spojování písmen do slabik a slov 10
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_11 - Spojování písmen do slabik a slov 11
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_12 - Spojování písmen do slabik a slov 12
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_13 - Spojování písmen do slabik a slov 13
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_14 - Spojování písmen do slabik a slov 14
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_15 - Spojování písmen do slabik a slov 15
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_16 - Spojování písmen do slabik a slov 16
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_17 - Spojování písmen do slabik a slov 17
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_18 - Spojování písmen do slabik a slov 18
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_19 - Spojování písmen do slabik a slov 19
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_CJ3_20 - Spojování písmen do slabik a slov 20
PDF
NOTEBOOK
 

« Český jazyk 1 »   « Český jazyk 2 »   « Český jazyk 3 »   « Matematika 1 »   « Matematika 2 » « Matematika 3 »

Matematika 1
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_M1_1 - Počítání prvků do pěti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_2 - Porovnávání do pěti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_3 - Číslice 1
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_4 - Číslice 2, počítání do dvou
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_5 - Číslice 3, počítání do tří
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_6 - Číslice 4, počítání do čtyř
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_7 - Číslice 5, počítání do pěti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_8 - Sčítání na číselné ose do pěti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_9 - Rozklad čísel do 5
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_10 - Sčítání do 5
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_11 - Číslice 0, počítání s nulou
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_12 - Odčítání v oboru do pěti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_13 - Odčítání na číselné ose v oboru do 5
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_14 - Číselná řada do 10
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_15 - Číslice 6, počítání do šesti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_16 - Číslice 7, počítání do sedmi
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_17 - Číslice 8, počítání do osmi
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_18 - Číslice 9, počítání do devíti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_19 - Číslice 10, počítání do desíti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M1_20 - Číselný rozklad do 10
PDF
NOTEBOOK
 

« Český jazyk 1 »   « Český jazyk 2 »   « Český jazyk 3 »   « Matematika 1 »   « Matematika 2 » « Matematika 3 »

Matematika 2
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_M2_1 - Číselná řada do 20
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_2 - Desítky a jednotky
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_3 - Porovnávání čísel do 15
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_4 - Sčítání typu 10 + 2
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_5 - Odčítání typu 15 - 5
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_6 - Sčítání do 20 typu 12 + 2
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_7 - Odčítání typu 15 - 3
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_8 - Porovnávání čísel do 20
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_9 - Sčítání tří a více čísel do 20
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_10 - Sčítání do 20 bez přechodu přes základ 10
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_11 - Odčítání do 20 bez přechodu přes základ 10
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_12 - Odčítání dvojciferných čísel
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_13 - AZ KVÍZ - sčítání a odčítání do 20 příklady
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_14 - AZ KVÍZ - sčítání a odčítání do 20 slovní úlohy
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_15 - Sčítání do 20 s přechodem přes desítku typu 9 + 3
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_16 - Sčítání s přechodem přes desítku typu 8+3
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_17 - Sčítání s přechodem přes desítku typu 7+5
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_18 - Sčítání s přechodem přes desítku typu 6+5
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_19 - Sčítání do 20 slovní úlohy hrou
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M2_20 - Sčítání do 20 s přechodem přes desítku počítání s penězi
PDF
NOTEBOOK
 

« Český jazyk 1 » « Český jazyk 2 » « Český jazyk 3 »   « Matematika 1 »   « Matematika 2 » « Matematika 3 »


Matematika 3
Titulní strana
Šablona
Další soubory
EU_3_2_M3_1 - Orientace v ploše – malý, větší, největší, vpředu, vzadu
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_2 - Orientace v ploše – vpravo, vlevo, uprostřed, nahoře, dole
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_3 - Orientace v ploše – první, poslední, hned před, hned za
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_4 - Geometrické útvary – pojmenování, velikost, barva
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_5 - Geometrické útvary v okolí
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_6 - Spojování bodů
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_7 - Orientace ve čtvercové síti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_8 - Pohyb ve čtvercové síti
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_9 - Shody a rozdíly
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_10 - Obrázky z geometrických tvarů
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_11 - Koule
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_12 - Krychle
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_13 - Kvádr
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_14 - Válec
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_15 - Odhad délky
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_16 - Geometrické útvary a tělesa
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_17 - Souřadnicová síť
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_18 - Kreslení do sítě podle předlohy
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_19 - Pravolevá orientace s geometrickými tvary
PDF
NOTEBOOK
 
EU_3_2_M3_20 - Geometrické útvary a dopravní značky
PDF
NOTEBOOK
 

« Český jazyk 1 »   « Český jazyk 2 »   « Český jazyk 3 »   « Matematika 1 »   « Matematika 2 » « Matematika 3 »

Copyright © Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace & DS13 except lightbox scripts.    Počítadlo přístupů: