ZŠ Odry, Pohořská 8
» Virtuální prohlídka » Schránka důvěry » Aktuality » Kontakty » Školní jídelna » E-žákovská » Školní poradenství » O nás » Akce školy » Fotografie školy » Zápis 2018/2019 » Třídní schůzky » Školní parlament » Školní družina » Projekt EU » Místní akční plán rozvoje vzdělání ORP Odry » Podpora rozvoje praktické výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami » Šablony EU » Pedagogický sbor » Stránky tříd » Dokumenty
     logo školy

     znak Oder

     NEKUŘÁCKÝ WEB
   Tento web je nekuřácký!

     logo Projekt Zelená škola

škola plná zdraví ovoce do škol.jpg certifikát EUpenizeskolam.cz atletika

XX. školní hudební ples ZŠ Pohořská


V sobotu 13. ledna 2018 proběhl v naší tělocvičně a přilehlých místech školy XX. tradiční školní ples s hudební tématikou. Průběh a atmosféra celého večera byla přátelská, uvolněná a troufáme si říct, že se všichni dobře bavili. K tanci nám tradičně zahrála skupina pana Janečky KALEJ z Hranic. Ples zpestřila taneční vystoupení žáků ZUŠ, pod vedením p.uč. Romany Fardové. Velké poděkování patří také všem sponzorům. Díky nim si mohli hosté odnést z plesu pěkné věcné ceny. Děkujeme také paním kuchařkám z naší školní jídelny, které se postaraly o přípravu studené večeře.

Na přípravě plesu a výzdobě sálu, plynulém průběhu večera a samozřejmě i následném uvedení školy do normálního stavu se podíleli nejen pedagogové, žáci především devátého ročníku, ale i naši bývalí žáci a přátelé školy. Za ochotu a spolupráci si všichni zaslouží velkou pochvalu. Myslíme, že se letošní ples v našem domácím prostředí opět vydařil.

Všem hostům a organizátorům, kteří k báječné atmosféře plesu přispěli, velmi děkujeme. Již nyní vás všechny srdečně zveme na další ples v příštím roce v pátek 18.1.2019.


Copyright © Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace & DS13 except lightbox scripts.    Počítadlo přístupů: