ZŠ Odry, Pohořská 8
» Virtuální prohlídka » Schránka důvěry » Aktuality » Kontakty » Školní jídelna » E-žákovská » Školní poradenství » O nás » Akce školy » Fotografie školy » Zápis 2019/2020 » Třídní schůzky » Školní parlament » Školní družina » Projekt EU » Místní akční plán rozvoje vzdělání ORP Odry » Podpora rozvoje praktické výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami » Šablony EU » Pedagogický sbor » Stránky tříd » Dokumenty » Návrhy a výhledy rozpočtu
     logo školy

     znak Oder

     NEKUŘÁCKÝ WEB
   Tento web je nekuřácký!

     logo Projekt Zelená škola

škola plná zdraví ovoce do škol.jpg certifikát EUpenizeskolam.cz atletika

Nové projekty na Pohořské


V letošním školním roce jsme se zapojili do dvou projektů vyhlášených Ministerstvem školství ČR na podporu vzdělávání. Jedná se o výzvy č. 56 a č. 57. Obě výzvy byly vyhlášeny v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jsou určeny pro základní a střední školy.

Výzva č. 56 je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Zaměřili jsme se především na čtenářskou gramotnost a zkvalitnění výuky cizích jazyků. Do realizace se zapojilo 9 pedagogických pracovníků. Z projektových peněz jsme již nakoupili více než 300 knih, se kterými pracují žáci se svými učitelkami ve čtenářských dílnách v naší nově zrekonstruované knihovně. V této výzvě jsme získali pro školu 297.306,- Kč.

Ve výzvě č. 57, která si klade za cíl rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základních škol, jsme byli rovněž úspěšní a bylo nám schváleno 212.481,- Kč. My jsme se ve výběru možností realizace zaměřili na podporu praktických dovedností v hodinách pracovních činností. Z projektových peněz nakoupíme nástroje, s nimiž budou žáci pracovat. Žáci budou vytvářet v hodinách výrobky, které budou sami hodnotit, vytvářet své portfolio.

Celkově jsme tedy pro školu získali přes 500 tisíc korun. Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.


Copyright © Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace & DS13 except lightbox scripts.    Počítadlo přístupů: