5.png

Aktuality

Obědy žáků o podzimních prázdninách

Vážení rodiče, od 27.10. – 29.10.2021 mají žáci podzimní prázdniny. Touto cestou vás chceme informovat, že obědy na tyto dny budou mít děti odhlášeny automaticky. 

Více...

Zrušení třídních schůzek 21.10.2021

Vážení rodiče,  je nám líto, ale v naší škole se vyskytlo onemocnění covid -19 a  hygiena nám striktně nakázala karanténu některých tříd.  Vzhledem k této situaci rušíme plánované třídní schůzky na čtvrtek

Více...

Sběr starého papíru

Vážení rodiče, přátelé školy a žáci, v týdnu od 15.11.- 19.11.2021 vysbíráme starý papír: od 7,00 hod. do 7,4o hod. v garáži za Winklerovou vilou – vjezd od ubytovny u hřiště  KARTONY už NEBUDEME V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ

Více...

Lucerničky na Halloween

 lucerničky2.jpg  lucerničky1.jpg  lucerničky3.jpg Vyrábíme si lucerničky na Halloween V hodině pracovních činností jsme vyráběli halloweenské lucerničky, které použijeme i na lampiónový průvod strašidel, který se bude konat 29. 10. Opravdu se

Více...

Sdílení dobré praxe

Naše škola je jednou ze zapojených organizací v projektu „Pojďme na inkluzi společně“. Cílem projektu je mimo jiné proškolení pedagogických pracovníků a sdílení dobré praxe společně mimo školu. Z důvodu

Více...

"Škola pro život"

Motto naší školy je: ŠKOLA PRO ŽIVOT a v tomto duchu se snažíme naše žáky vést po celou dobu jejich školní docházky. Snahou naší Základní školy Pohořská je porozumět žákům, individuální přístup ke každému dítěti, úzká spolupráce s rodiči a klidné prostředí. Cílem je žáky připravit na jejich budoucí život.

Součástí školy je i speciální třída, školní jídelna, školní družina, tělocvična, venkovní atletický sportovní areál, venkovní a vnitřní ping-pongové stoly, dětské hřiště, modernizované počítačové učebny a další odborné učebny (chemie, přírodopis, školní kuchyňka, knihovna, dílny…).

V průběhu roku se žáci účastní řady sportovních, vědomostních a zážitkových akcí. Pořádáme lyžařský kurz, plavecký výcvik, žáci úspěšně soutěží v basketbalu, atletice, volejbalu a florbalu. Tradičně organizujeme zájezdy do divadla, Vánoční besídku, Velikonoční jarmark, školní akademii, Čarodějnický den, Den dětí a školní ples.

Děti vedeme i k ochraně životního prostředí – třídíme odpad a pravidelně sbíráme starý papír. Z výtěžku zvelebujeme dětem školní prostředí, podporujeme Středisko výcviku vodících psů pro nevidomé.

Domlouváme besedy s policií, hasiči, odborníky na zdravou výživu, ochránci životního prostředí. K dopravní výchově využíváme nedaleké moderní městské dopravní hřiště.

Škola poskytuje prostory pro volnočasové aktivity dětí a dospělých. Kroužky SVČ vedou i pedagogové naší školy. Školní prostory částečně využívá také ZUŠ, která sídlí v těsné blízkosti.

Každoročně pořádáme celoškolní projekty napříč školou s různým zaměřením. Děti se při nich učí vzájemné toleranci, podpoře a spolupráci. Jsme dlouhodobě zapojeni do projektu podporujícího zdravý pohyb dětí Atletika pro děti.

Naši žáci každoročně dosahují  velmi pěkných úspěchů ve vědomostních soutěžích – Čj, Ch, Aj, Z, M, Tv, Vv…na úrovni okresních a krajských kol. Největšího úspěchu dosáhli žáci v soutěžích Mladý cyklista a Mladý chemik, když úspěšně již několikrát reprezentovali školu v celostátním kole.

Všichni vycházející žáci byli přijati na jimi zvolenou střední školu. Věříme, že budou úspěšní i v dalším životě.

Mgr. Jan Jursík, ředitel školy

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

O nás

Pro žáky a rodiče

projekty

dokumenty

kontakty

6.png

Rychlý kontakt