ZŠ Odry, Pohořská 8
» Virtuální prohlídka » Schránka důvěry » Aktuality » Kontakty » Školní jídelna » E-žákovská » Školní poradenství » O nás » Akce školy » Fotografie školy » Zápis 2020/2021 » Kontakty na pedagogické pracovníky v průběhu mimořádných opatření » Třídní schůzky » Školní parlament » Školní družina » Projekt EU » Místní akční plán rozvoje vzdělání ORP Odry » Podpora rozvoje praktické výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami » Šablony EU » Pedagogický sbor » Stránky tříd » Dokumenty » Návrhy a výhledy rozpočtu » Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme
     logo školy

     znak Oder

     NEKUŘÁCKÝ WEB
   Tento web je nekuřácký!

     logo Projekt Zelená škola

škola plná zdraví ovoce_do_skol.jpg certifikát EUpenizeskolam.cz atletika Pojďme na inkluzi společně Facebook ZŠ Pohořská Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme

Aktuality 2019/2020


30.06.2020
Slavnostní rozloučení s žáky devátého ročníku
další informace jsou ZDE.

30.06.2020
Ocenění žáci na konci školního roku starostou města Oder
více informací je ZDE.

22.06.2020
Poděkování
Konec školního roku přišel tak nějak potichu a plíživě. Přesto je za námi velmi náročný půlrok, který mnohé změnil. Zjistili jsme netušené možnosti učitelů, žáků i jejich rodičů, objevili jsme nové efektivní způsoby výuky. Jsem rád, že jsme to společně zvládli. Mé poděkování patří nejen žákům, ale i jejich rodičům, kteří se v mnohých případech každodenně podíleli na přípravě svých dětí. Poděkování patří i mým kolegům pedagogům, kteří hledali a nacházeli způsoby výuky, kteří zpříjemňovali dětem život v karanténě výukou online přes počítače a umožňovali jim tolik vzpomínaný sociální kontakt se spolužáky. Bylo až neskutečné, jak se celá naše školní komunita semknula a byla ochotná spolupracovat. Poděkování patří také provozním zaměstnancům (uklízečkám, kuchařkám, školníkovi), kteří udržovali školu v chodu. Věřím, že se v září všichni sejdeme v „normálním režimu“. Chtěl bych všem popřát hodně zdraví, to je určitě to největší přání nás všech a pro všechny.
Za základní školu Odry, Pohořská Jan Jursík, ředitel

22.06.2020
Setkání budoucími prvňáčky a jejich rodiči
více informací je ZDE.

22.06.2020
První a druhé místo ve dvou výtvarných soutěžích
další informace jsou ZDE.

22.06.2020
Akce 4. A po návratu do školy
více informací najdete ZDE.

16.06.2020
Pozvánka na slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku
je ZDE.

13.06.2020
Ředitelské volno ve dnech 29. a 30. 6. 2020
další informace naleznete ZDE.

09.06.2020
Wazzup
Stalo se již tradicí, že se každoročně účastníme celostátní soutěže anglických prezentací Wazzup. Úkolem je zpracovat jedno ze čtyř témat v Powerpointu, v délce 5 minut a hodnotí se nejen znalost angličtiny, ale také originalita, nápaditost a zpracování prezentace. Dodrželi jsme i další tradici – obsadili jsme 1. místo, a to díky Daniele Juřicové (8.B) a dále pak 3. místo, které získala Rozálie Janošová (6.A).

04.06.2020
Rozvrh hodin pro žáky 2. stupně od 8. 6. do 19. 6. 2020
najdete ho ZDE.

28.05.2020
Informace k možnosti pro žáky II. stupně navštěvovat školu od 8. 6. 2020
od 8. 6. 2020 dle pokynů MŠMT mají možnost žáci II. stupně navštěvovat školu.
Ředitel školy rozhodl na základě organizačních možností takto:
- konzultace s žáky bude probíhat 3x týdně (Po, St, Pá) 4 vyučovací hodiny
- konzultace bude probíhat od 8,00 hodin do 12,30 (včetně obědu)
- vstup do školy bude možný z organizačních důvodů od 7,45 hod. - žákům bude změřena teplota, provedena dezinfekce rukou a při prvním vstupu žák musí předložit Čestné prohlášení o zdravotním stavu s aktuálním datem a podpisem zákonného zástupce (formulář najdete na stránkách školy nebo si jej můžete vyzvednout ve škole)
- nejedná se o klasickou výuku, ale o vysvětlení probrané látky, zodpovězení otázek a o práci s žáky, kteří neplnili úkoly během distanční výuky
- pro žáky, kteří nebudou školu navštěvovat, bude stále probíhat distanční výuka
Abychom mohli konzultace smysluplně připravit, prosím, napište svým třídním učitelům do 1. 6. 2020, zda vaše dítě do školy od 8. 6. 2020 nastoupí a zda bude navštěvovat školní jídelnu.
Děkujeme za pochopení..
čestné prohlášení je ZDE.

27.05.2020
Informace ke sběru papíru
více najdete ZDE.

12.05.2020
Informace k letošnímu zápisu do 1. ročníku
pozvánku na setkání pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku do školy naleznete ZDE.
seznam přijatých dětí najdete ZDE.
odklady jsou ZDE.

07.05.2020
Informace rodičům žáků 1. stupně k možnému nástupu dětí do školy od 25. 5. 2020
informace k nástupu žáků 1. stupně do školy od 25. 5. naleznete ZDE.
pokyny k ochraně zdraví a provozu ZŠ jsou ZDE.
potvrzení zákonného zástupce žáka 1. stupně najdete ZDE.
čestné prohlášení je ZDE.

11.05.2020
Sešity na školní rok 2020/2021
Vážení rodiče, pro příští školní rok 2020-21 jsme pro vaše děti opět připravili balíčky s potřebnými sešity (přesně podle potřeb vyučujících). Výhodou je, že nemusíte během prázdnin sešity shánět. Pokud budete chtít pro děti zajistit sešity na nový školní rok 2020/2021, je nutné je objednat u třídního učitele do 25.5.2020. Ceny, druhy a počet sešitů najdete na webových stránkách školy. Sešity děti dostanou a zaplatí v září. Vaším souhlasem potvrzujete, že v září sešity uhradíte. Budeme rádi, pokud této výhodné cenové nabídky využijete a zajistíte tak dětem klidný počátek školního roku. Děkujeme za spolupráci.

seznam sešitů pro ročníky 1. stupně je ZDE.
seznam sešitů pro ročníky 2. stupně je ZDE.
ceník sešitů je ZDE.

04.05.2020
Informace rodičům žáků 9. ročníku
informace k nástupu žáků 9. ročníku do školy 11. 5. naleznete ZDE.
průvodní dopis ministra školství najdete ZDE.
pokyny k ochraně zdraví a provozu ZŠ jsou ZDE.
čestné prohlášení je ZDE.

24.04.2020
INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
další informace jsou ZDE
.

24.04.2020
Informace pro rodiče žáků letošního 6. ročníku - Volba druhého cizího jazyka pro 7. ročník
více najdete ZDE.

16.04.2020
Ošetřovné
Potvrzení na ošetřovné pro děti do 13 let obdrží zákonný zástupce na vyžádání ve škole.

03.04.2020
Informace pro rodiče budoucích prvňáků
další informace jsou ZDE.
Vážení rodiče budoucích školáčků, pokud chcete zápisový lístek do školy přinést, můžete nově využít možnosti jej vhodit do poštovní schránky, kterou jsme umístili na sloupu u hlavního vchodu do školy. Nemusíte se tak vázat na čas, po který jsme přítomni ve škole. Schránku denně vybíráme. Děkujeme za přízeň..

20.03.2020
Informace k zápisu do 1. třídy
Zápisy budou probíhat v dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Uskuteční se v termínu dle školského zákona od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 formou vyplněné přihlášky zaslané na adresu školy.
další informace najdete ZDE.

21.04.2020
Výuka na Pohořské v době „koronavirové“
další informace jsou ZDE.

19.03.2020
Online výuka s rodilým mluvčím
V rámci projektu MAP II pro ORP Odry v době nouzového stavu pokračuje výuka s rodilým mluvčím Milesem Leyshonem, byť pro omezený počet žáků. Výuka je realizována prostřednictvím aplikace Skype. Bližší informace poskytuje Mgr. Irena Bláhová prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo osobně.

16.03.2020
Vážení rodiče
upozorňujeme, že v souvislosti s preventivními opatřeními proti koronaviru Covid-19 a uzavřením škol bude nyní probíhat výuka formou samostudia. Zákonní zástupci žáků obdrží instrukce od vyučujících prostřednictvím emailu, popřípadě telefonicky. Doporučujeme proto kontaktovat se s vedením školy vašich dětí a ujistit se, že vedení školy má vaše aktuální kontakty (mail a telefon). Jelikož není jasné, jak dlouho uzavření škol potrvá, je v nejvyšším zájmu vašich dětí zadané úkoly svědomitě plnit.

10.03.2020
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením ze dne 10. března 2020 zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve školách (dále viz. Mimořádné opatření), což znamená, že Základní škola Odry, Pohořská bude od 11. března 2020 uzavřena včetně školní družiny na dobu neurčitou. Školní kuchyně bude poskytovat služby pouze mateřským školám a cizím strávníkům. O opětovném zahájení výuky budete včas informováni na základě rozhodnutí Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví na webových stránkách školy. Žádost o ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let bude k dispozici v kanceláři školy po skončení mimořádného opatření.
Případné požadavky na domácí vzdělávání žáků (úkoly, prezentace, atd.) budou řešit učitelé elektronickou komunikací (sms, maily, elektronická žákovská knížka, třídní weby).
Informaci z ministerstva zdravotnictví najdete ZDE.

18.03.2020
Školní psycholožka k dispozici
Milí žáci a vážení rodiče,
možná pocítíte v těchto zvláštních časech potřebu si s někým popovídat o tom, co se děje, nebo o tom, jak celou nestandardní situaci prožíváte a zvládáte, doma se může vyskytnout "ponorka", zvýšená nervozita, strach, úzkost apod...
Kdykoliv mi můžete napsat e-mail na: lenka.jarosova@gmail.com anebo budu k dispozici i telefonicky na čísle: 777 626 540 v pracovních dnech Po-Pá od 8.30 do 12.00.
Přeji Vám i nám všem, ať celou situaci zvládneme v plném fyzickém i duševním zdraví, buďte na sebe opatrní
Prosím přečtěte si i přílohu
přílohu najdete ZDE.

16.03.2020
Zpráva pro rodiče
Pokud se nedovoláte do kanceláře, lze kontaktovat vedení školy na číslech : R. Šandová 739 212 374 nebo J. Jursík 603 965 141.

16.03.2020
Školička pro předškoláky
se až do odvolání ruší.

13.03.2020
Užitečné odkazy k učivu a jeho procvičování
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3062122-ceska-televize-v-pondeli-spusti-vysilani-pro-skolaky-porad-ucitelka-okamzite-reaguje ZDE.
https://nadalku.msmt.cz/cs ZDE.
http://ucebnice.online ZDE.
http://onlinecviceni.cz ZDE.

11.03.2020
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol
je ZDE.

07.03.2020
Důležitá informace
Touto cestou žádáme rodiče žáků, kteří tento týden (tj. o jarních prázdninách) navštívili území zasažená koronavirem, zejména Itálii, aby si děti ponechali po dobu 14 dnů v domácí karanténě. Viz informace níže.
J. Jursík, ředitel školy.

03.03.2020
Doplňující informace a doporučení k epidemii koronaviru
základní iformace o koronaviru najdete ZDE.
Informace ke koronaviru pro školy a školská zařízení v MSK - najdete ZDE.
Koronavirus - doporučení pro školy a školská zařízení v MSK - najdete ZDE.

12.03.2020
Pozvánka na Školičku pro předškoláky
najdete ji ZDE.

10.03.2020
Recitační soutěž – školní kolo
více informací je ZDE.

28.02.2020
Důležitá informace ze školní jídelny
S platností od 1.3.2020 se zdražují všem dětem obědy o 1,- Kč / oběd. Prosíme rodiče o navýšení inkasa nejpozději do 10.3.2020.


09.03.2020
Projekt Edison
více info naleznete ZDE.

09.03.2020
Návštěva Knižního festivalu v Ostarvě
další informace najdete ZDE.

09.03.2020
Návštěva dětí z Jakubčovic a Mankovic
více informací je ZDE.

09.03.2020
Piškvorky 2020
více informací naleznete ZDE.

09.03.2020
Letošní školička pro předškoláky
fotky z 2. setkání jsou ZDE.

09.03.2020
Sběr vršků
více se dozvíte ZDE.

24.02.2020
Projektový den otevřených dveří
více se dozvíte ZDE.

13.02.2020
Co naše škola nabízí pro školní rok 2020/2021
více se dozvíte ZDE.

14.02.2020
Workshop v ostravském Divadle loutek
více info naleznete ZDE.

14.02.2020
Čtení ve školce
více informací najdete ZDE.

13.02.2020
Lektoři 2020 - Projekt Edison
více se dozvíte ZDE.

10.01.2020
Pozvánka pro rodiče budoucích prvňáčků - informace o našem programu učení Začít spolu
je ZDE.
více o možnosti navštívit hodinu programu Začít spolu naleznete ZDE.
více o možnosti individuální konzultace o programu Začít spolu naleznete ZDE.

13.02.2020
Robotika v 5.A
další informace jsou ZDE.

06.02.2020
Děti dětem aneb předškoláčci u nás ve škole
další informace jsou ZDE.

27.01.2020
Sametový ples 2020
další informace naleznete ZDE.

28.01.2020
Pozvánka na akci pro rodiče v rámci projektu MAP na téma Rizika internetu a nadužívání moderních technologií u dětí
je ZDE.

06.12.2019
Pozvánka pro předškoláky
na hravé dopoledne ve škole je ZDE.

06.12.2019
Keramická dílníčka pro předškoláky a jejich rodiče
pozvánku naleznete ZDE.

07.01.2020
Aprica 2020
fotografie 1. dne najdete ZDE.
fotografie 2. dne najdete ZDE.
fotografie 3. dne najdete ZDE.
fotografie 4. dne najdete ZDE.
fotografie 5. dne najdete ZDE.
videa najdete na našem facebooku https://www.facebook.com/zakladniskola.pohorska (odkaz na stránce vlevo dole).

13.01.2020
Naše účast na soutěži betlémů byla ohodnocena
dopisem z Kanceláře prezideta České republiky ZDE.
a pamětním listem z Kanceláře prezideta České republiky ZDE.

06.12.2019
Školička pro předškoláky
pozvánku naleznete ZDE.

06.01.2020
Andílci rodičům pro radost
další informace jsou ZDE.

06.01.2020
Praktická výuka na střední škole
více informací najdete ZDE.

06.01.2020
V galerii na vánoční výstavě
více info je ZDE.

20.12.2019
Fenomenální úspěch na Všechovické laťce
více informací najdete ZDE.

20.12.2019
Praktická výuka na střední škole
více informací najdete ZDE.

18.12.2019
Oblastní kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2019-20
další informace jsou ZDE.
informace o druhém kole jsou ZDE.

06.12.2019
Akce speciálních tříd
více informací najdete ZDE.

06.12.2019
Soutěže v anglickém jazyce
více o účasti ve Velké podzimní soutěži je ZDE.
další informace o Soutěži anglických prezentací naleznete ZDE.

13.12.2019
Naše letošní PF
naleznete ZDE.

09.12.2019
Zájezd do Brna na Zlatý poklad Inků
další informace jsou ZDE.

09.12.2019
Výroba adventních věnců
další informace jsou ZDE.

09.12.2019
MIKULÁŠSKÉ NOCOVÁNÍ
více informací naleznete ZDE.

09.12.2019
Mikuláš ve školce a ve škole
více najdete ZDE.

05.12.2019
Letošní rohatý den
fotogalerie je ZDE.

04.12.2019
Učíme se starým řemeslům a zručnosti
více informací je ZDE.

04.12.2019
V městské galerii na výstavě soch Petra Eschlera
další informace jsou ZDE.

04.12.2019
Vánoční stromeček, který bude zdobit náměstí po čas adventu i Vánoc
více informací naleznete ZDE.

29.11.2019
ODEMYKÁNÍ SLABIKÁŘE
více informací najdete ZDE.

27.11.2019
Velmi úspěšní Mladí zoologové
další informace jsou ZDE.

15.11.2019
Výlet do science centra Svět techniky v Dolních Vítkovicích (DOV)
více informací najdete ZDE.
tisková zpráva k akci je ZDE.

12.11.2019
Halloweenský den
další informace jsou ZDE.

12.11.2019
Výlov rybníka Bezruč v Jistebníku
více informací je ZDE.

12.11.2019
Turnaj ve florbale kategorie H3
další informace jsou ZDE.

01.11.2019
Podzimní sběr papíru
výsledky jednotlivců jsou ZDE.
výsledky jednotlivců v rámci tříd jsou ZDE.
výsledky tříd najdete ZDE.
shrnutí sběru je ZDE.
fotky jsou ZDE.

31.10.2019
Parlamentní turnaj v pingpongu
další informace jsou ZDE.

24.10.2019
DÝŇOVÉ ODPOLEDNE
více informací je ZDE.


24.09.2019
Den otevřených dveří k 30. výročí otevření školy
více informací naleznete ZDE.

18.10.2019
S větrem v zádech – projektový den v ŠD
více informací najdete ZDE.

07.10.2019
Babička Drsňačka: Slezské divadlo Opava – 4. 10. 2019
více informací je ZDE.

03.10.2019
Říjnový sběr papíru
další informace jsou ZDE.

02.10.2019
Exkurze do Geologického pavilonu Vysoké školy báňské v Ostravě
další informace jsou ZDE.

03.10.2019
Rodilý mluvčí
více informací najdete ZDE.

24.09.2019
Paralympijský školní den
další informace najdete ZDE.

15.09.2019
Ovoce do škol
další informace najdete ZDE.
fotky naleznete ZDE.

03.09.2019
První školní den
více informací naleznete ZDE.

03.09.2019
Ohlednutí za Dnem Země
více informací naleznete ZDE.
ohlasy dětí na besedu najdete ZDE.

27.08.2019
Informace pro prvňáčky a jejich rodiče
ke 2. září najdete ZDE.
z jídelny jsou ZDE.

27.08.2019
Vzpomínka na Mgr. Tomáše Strnada
najdete ji ZDE.

27.08.2019
Do nového roku bezbariérově
Na naší základní škole Pohořské jsme, tak jako každé prázdniny, vylepšovali budovu školy. Tentokrát jsme zrealizovali ve spolupráci se zřizovatelem, Městem Odry projekt Bezbariérová škola. Projekt financovaný MAS Odry, zřizovatelem a příspěvkem z rozpočtu školy zahrnoval vyřešení kompletního bezbariérového přístupu do celého objektu školy a rekonstrukci dvou učeben. Škola bude mít tak od nového školního roku k dispozici výtah a nově zrekonstruované učebny ve druhém patře pavilonu 2. stupně. Učebny budou nadstandartně vybaveny výpočetní technikou a interaktivními prvky, které odpovídají nejmodernějším trendům výuky. Věřím, že realizovaný projekt bude přínosný a posune úroveň školy zase o krůček vpřed .
Závěrem bych chtěl všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy popřát úspěšný, klidný a radostný školní rok 2019 / 2020 .
Jan Jursík, ředitel školy

27.08.2019
Třídní schůzky
další informace najdete ZDE.

27.08.2019
Organizace školního roku 2019/2020
je ZDE.

27.08.2019
Organizace plavání pro školní rok 2019/2020
najdete ji ZDE.

27.08.2019
Sešity na školní rok 2019/2020
seznam pro 1. stupeň najdete ZDE.
seznam pro 2. stupeň najdete ZDE.

27.08.2019
Školní řád
naleznete jej ZDE.

25.09.2013
PROGRAM ŠKOLY PROTI ŠIKANĚ
Vážení rodiče, velmi si vážíme Vaší přízně a kladného hodnocení naší školy. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili progam proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce pedagogů s Vámi - rodiči. Žádáme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti, nebo jinému ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Využít lze také naši anonymní e-stránku důvěry, která je k dispozici na webových stránkách školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně, diskrétně a bezpečně řešit.
Děkujeme za Vaši podporu.
Školní metodik prevence Ivan Žárský

e-mailová adresa: pomoc.zspohorska@centrum.cz

21.08.2013
Ovoce do škol
další info je ZDE.

01.10.2012
Škola plná zdraví
další informace jsou ZDE.

14.03.2012
Rodiče vítáni
Více informací najdete ZDE.
Certifikát zobrazíte ZDE.

Copyright © Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace & DS13 except lightbox scripts.    Počítadlo přístupů: